Yeşil Pano A.Ş.
MENÜ

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü

Whatsapp 0312 473 2992

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Nedir?

Elektrik enerjisi hayatın sürdürülebilirliği için en temel kaynaklardan biridir. Bu nedenle elektrik tesisatının belirli aralıklarla kontrol ve muayene edilmesi olası enerji kesintilerinin önüne geçecektir.

Elektrik enerjisi ve ekipmanları arızaları canlı hayatını olumsuz yönde etkilediği için iş güvenliğinin sağlanması, üretimin sürekliliği için de yapılacak kontroller zorunlu hale getirilmiştir. Elektrik iç tesisatının yapımında, işletilmesinde ve kullanımında her türlü bileşen ve ekipman kontrolü için farklı seviyelerde uzmanlık alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü Ne zaman Yapılır?

Elektrik iç tesisatı kontrolü yılda 1 kere yapılmak ve ilgili kontroller ile ilgili verilen iç tesisat uygunluk raporu da 1 yıl geçerlidir. Ancak bazı elektrik güvenlik ekipmanlarının kontrol periyodu daha erken sürelerde de tekrarlanmaktadır.

Her elektrik teçhizatının kontrol zamanı 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Ayrıca bu yönetmelik ile birlikte iç tesisat kontrolü zorunlu hale gelmiştir.

Elektrik İç Tesisatı Uygunluk Kontrolü Neden Yapılır?

Elektrik iç tesisatının şartlara uygun olup olmadığını öğrenebilmek için şalt cihazları başta olmak üzere uzman kişilere ölçümler yapıtırılır. Yine ilgili konuda 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

Tesislerde yapılan kontroller sonucunda hazırlanan teknik raporlar sonucunda işletmeler veya kamu kuruşları önlemlerini önceden alma fırsatı yakalayacaklardır.

Buna göre İç tesisat uygunluk kontrolü yapan işletmelerde;

 1. İş yerinde çalışanların güvenliği sağlanacak elektrik kaynaklı kazalar engellenecektir.
 2. Kontrolü yapılan tesisatta olası arızalar önceden tespit edilip onarılacağı için, işletmenin kesintisiz çalışması sağlanacak ve tesiste elektrik kaynaklı duraksamalar yaşanmayacak böylelikle ekonomik kayıpların önüne geçilecektir.
 3. Elektrik tesisatında, tesisata uygun olmayan ve ileride problem çıkaracak teçhizatlar tespit edileceği için ilerde bu teçhizatlardan kaynaklı oluşacak büyük kayıpların önüne geçilecektir.

Elektrik İç Tesisat Uygunlu Kontrolünde Yapılanlar

Bir elektrik tesisatının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygun olup olmadığını tespit etmek için yapılan ölçümler;

 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Kapsamında yapılmaktadır. Bu yönetmeliklere göre iç tesisat kontrolünde yapılacak ölçüm ve kontroller şunlardır;

 • Ekipman Topraklama ölçümü,
 • Toprak ve Nötr baralarının ölçümü,
 • Topraklama iletkeninin son kullanıcıya kesintisiz ulaşmış olmasının kontrolü,
 • Artık Akım Koruma elemanı (Kaçak akım koruma rölesi) testi,
 • İzolasyon direnci ölçümleri,
 • Çevrim empedansı ölçümü,
 • Gerilim düşümü ölçümleri,
 • Ana ve Tali Panolarda bulunan iletkenlerin bağlantı kontrolleri,
 • Ana ve Tali Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesi uygunluk testi,
 • Ana ve Tali Panolarda bulunan teçhizatın etiketlendirilmesinin kontrolü,
 • Ana ve Tali Panolarda tek hat şeması ve açıklamaların kontrolü,
 • Ana ve Tali Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı levhalarının kontrolü,
 • Ana ve Tali Panolarda bulunan kabloların mekanik etkilere karşı direnç kontrolü,
 • Ana ve tali panolarda bulunan kabloların renk kodlamalarının uygunluk kontrolü,
 • Ana ve Tali Panolarda dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilere karşı kontrolü,
 • Dış yıldırımlık kontrolü ve ölçümü.
Referanslarımız
Kurumsal Kurumsalİletişim İletişimWhatsapp Telefon
KurumsalYeşil Pano A.Ş.ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi
0312 473 2992